Secretaris:


Hans Boessenkool
jboessenkool@home.nl
Penningmeester:


Jan Kool

ja.kool@home.nl
Archief, Redacteur Nieuwsbrief
en Witte Bison:

Frits Roest
frits.roest@gmail.com
Vice Voorzitter, algemene zaken,
en beheerder Bibliotheek:

Jan Willem van der Jagt
jwvdjagt@gmail.com
Bestuur:
De vereniging is opgericht in 2006, en komt tweemaal per jaar bij elkaar rond mei en november. De eerste bijeenkomst is tevens de algemene ledenvergadering.
De vereniging  brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, en tweemaal per jaar verschijnt het verenigingsblad "De Witte Bison". De vereniging telt 100 leden.
Deze website is voor het laatst gewijzigd op 9 oktober 2019
Eerstvolgende bijeenkomsten:
9 november 2019.
9 mei, en 14 november 2020.
"De witte Bison"
Het verenigingsblad.
Voorzitter, externe betrekkingen,
P.R., Evenementen:
Ger Tielen
ger.tielen@xs4all.nl
Bankrekening:
NL85 RABO 0113 9355 01  t.n.v.
Karl May Vereniging
KvK-nr. 20148588.
Fiscaal nummer 820328777
Instagram
Facebook
Webmaster:


Jurjen Wolters
jurjenwolters@outlook.com

Beleids- en werkplan Karl May Vereniging 2019

De Karl May Vereniging voor Nederland en Belgi
ë is opgericht in 2006 en heeft tot doel de vertaalde werken van de schrijver Karl May (1842 - 1912) in het Nederlandse taalgebied te ontsluiten en om het omvangrijke oeuvre en de schrijver te doen voortleven. Dankzij vele vertalingen zijn de werken van Karl May tot het gedeelde culturele en literaire erfgoed gaan behoren van generaties van lezers in de hele wereld en met name in Nederland, waar bijna al zijn werken in massale oplagen tot in de jaren zeventig zijn uitgegeven en gelezen.

De vereniging bestaat uit een onbezoldigd bestuur van vijf personen, te weten: Ger Tielen (voorzitter), Hans Boessenkool (secretaris), Jan Kool (penningmeester), Frits Roest en Jan Willem van der Jagt (leden). Het bestuur wordt ondersteund door een Commissie van Advies en Aanbeveling, bestaande uit: Arjo Klamer (Hoogleraar Economie Kunst en Cultuur), Arno Kuipers (Collectiespecialist Nederlandse Taal en Letterkunde bij de Koninklijke Bibliotheek), Gregor Seferens (de bekende Mulisch-vertaler Nederlands-Duits) en Maarten van Diggelen (publicist en expert).

In de Karl May Vereniging werken bestuursleden en actieve leden zelf mee aan onderzoek naar de in Nederland verschenen en vertaalde werken en naar de schrijver als persoon. De neerslag in de vorm van artikelen, boekbesprekingen en analyses komt terecht in het halfjaarlijks verschijnende tijdschrift De Witte Bison, in boeken en regelmatig verschijnende nieuwsbrieven, alsmede in lezingen en voordrachten.

Voor het jaar 2019, waarin het 12,5-jarige jubileum van de vereniging wordt gevierd, staan de volgende bijzondere uitgaven op stapel:

* Een herziene en actuele uitgave van de bibliografie (Karl May Werken in Nederland)

* Een 'handboek voor verzamelaars' (Nederlandstalige Karl May Uitgaven 1881-2019).

* Heruitgave roman De verloren zoon uit ca.1890, drie delen, later te volgen door nog twee delen

* Heruitgave verhaal Robert Surcouf (uit Katholieke Illustratie 1886)

* Reprint verhaal Gered door de haaien (ca. 1905)

* Heruitgave verhalen Groot Sjako en In de Cordilleren (Gomarius Mes ca. 1890)

* Publicatie ge
ïllustreerde samenvatting van onder meer de roman Ardistan en Djinnistan (1910) door Klaas van IJken

* Een nieuwe literaire vertaling van Winnetou I (onder voorbehoud van financiering)

In 2019 werkt de Karl May Vereniging voorts projectmatig en in bredere verbanden aan initiatieven die moeten bijdragen aan meer aandacht voor de geschiedenis en culturele impact van jeugdliteratuur en voor het behoud en toegankelijkheid ervan. De boeken van Karl May hebben in ons land in de loop van een eeuw miljoenen lezers aangesproken, hebben generaties van jongeren in het pre-internet tijdperk geboeid en gevormd. Dat feit noopt tot meer en doelgericht literair-wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van deze schrijver en rechtvaardigt alleszins een nieuwe en literair verantwoorde vertaling en heruitgave van Winnetou I.

In het verlengde hiervan en tegen de achtergrond van vergrijzing van het ledenbestand liggen activiteiten om op langere termijn complete particuliere verzamelingen van Karl May boeken veilig te stellen door overdracht aan leden van de volgende generaties en aan museale instellingen. Dit doen we samen met andere literaire verenigingen en de Koninklijke Bibliotheek.

Verder wil de vereniging haar jubileum vieren met een mini-filmfestival waarin de drie in 2016 uitgebrachte literaire en Duitstalige verfilmingen van Winnetou (regisseur Philip St
ölzel) worden vertoond met inleidingen en discussie. Dat zal tevens een gelegenheid zijn om meer licht te werpen op de 'andere en minder bekende kant' van Karl May als publicist en activist voor verzoening en vrede tussen volkeren.

Met dit pakket activiteiten laat zich de Karl May Vereniging kennen als een bijzonder actieve en productieve vereniging in het culturele domein.

De Karl May Vereniging heeft Statuten van 9 december 2008 en staat geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 20148588
. Het fiscale nummer is: 820328777. De contributie voor leden bedraagt
€ 20 per jaar. Contact kan worden gelegd via de website www.karl-may-vereniging.nl of het emailadres van de
secretaris jboessenkool@home.nl.
Tekst downloaden (PDF)