Secretaris:


Hans Boessenkool
jboessenkool@home.nl
Penningmeester:


Jan Kool

ja.kool@home.nl
Archief, Redacteur Nieuwsbrief
en Witte Bison:

Frits Roest
frits.roest@gmail.com
Vice Voorzitter, algemene zaken,
en beheerder Bibliotheek:

Jan Willem van der Jagt
jwvdjagt@gmail.com
Bestuur:
De vereniging is opgericht in 2006, en komt tweemaal per jaar bij elkaar rond mei en november. De eerste bijeenkomst is tevens de algemene ledenvergadering.
De vereniging  brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, en tweemaal per jaar verschijnt het verenigingsblad "De Witte Bison". De vereniging telt ruim 100 leden.
Deze website is voor het laatst gewijzigd op 25 oktober 2020.
Eerstvolgende bijeenkomsten 2021:
27 februari, 5 juni, en 6 november.
"De witte Bison"
Het verenigingsblad.
Voorzitter, externe betrekkingen,
P.R., Evenementen:
Ger Tielen
ger.tielen@xs4all.nl
Bankrekening:
NL85 RABO 0113 9355 01  t.n.v.
Karl May Vereniging
KvK-nr. 20148588.
Fiscaal nummer 820328777
Webmaster:


Jurjen Wolters
jurjenwolters@outlook.com

 
ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling.
 
Nieuwsbrief 66 uitgegeven.

Op 12 oktober heeft Frits roest nieuwsbrief nummer 66 verzonden naar de leden en geïnteresseerden.

Helaas kan de bijeenkomst die gepland stond in november definitief niet doorgaan wegens de corona maatregelen. De Witte Bison zal dan ook weer verzonden worden per post. Wie nog een uitgave van de vereniging wil aanschaffen doet er goed aan dit voor 1 november te bestellen, aangezien het dan samen met de Bison naar u verzonden kan worden.

Het is belangrijk om de contributie voor 2021 ditmaal over te maken op het rekeningnummer van de vereniging:

Bankrekening:
NL85 RABO 0113 9355 01 
t.n.v. Karl May Vereniging

De data voor de bijeenkomsten voor 2021 zijn al vast gelegd, en hopelijk kunnen wij u volgend jaar weer begroeten in Amersfoort in de Bron!

De Witte Bison 28 bevat onder andere een in memoriam van ons erelid Maarten van diggelen die dit jaar is overleden. Maarten is op de foto links afgebeeld.

Naast hem Karl May kenner en verzamelaar, de markante Joop Oosterbaan (overleden 2008)

Om nog eens na te lezen:
De Witte Bison nummer 3, uitgegeven in 2008, is opgedragen aan beide heren die toen allebei 80 werden. Deze bison bevat een aantal mooie artikelen, en geschreven portretten.