Secretaris:


Hans Boessenkool
jboessenkool@home.nl
Penningmeester:


Jan Kool

ja.kool@home.nl
Archief, Redacteur Nieuwsbrief
en Witte Bison:

Frits Roest
frits.roest@gmail.com
Vice Voorzitter, algemene zaken,
en beheerder Bibliotheek:

Jan Willem van der Jagt
jwvdjagt@gmail.com
Bestuur:
De vereniging is opgericht in 2006, en komt tweemaal per jaar bij elkaar rond mei en november. De eerste bijeenkomst is tevens de algemene ledenvergadering.
De vereniging  brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, en tweemaal per jaar verschijnt het verenigingsblad "De Witte Bison". De vereniging telt 110 leden.
Deze website is voor het laatst gewijzigd op 26 mei 2021
Eerstvolgende bijeenkomsten 2021:
5 juni (online),  6 november.
"De witte Bison"
Het verenigingsblad.
Voorzitter, externe betrekkingen,
P.R., Evenementen:
Ger Tielen
ger.tielen@xs4all.nl
Bankrekening:
NL85 RABO 0113 9355 01  t.n.v.
Karl May Vereniging
KvK-nr. 20148588.
Fiscaal nummer 820328777
Webmaster:


Jurjen Wolters
jurjenwolters@outlook.com

 
ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling.
 
Geplaatst op 25 mei 2021

Nieuwsbrief 70 uitgegeven


Hierbij treft u onze Nieuwsbrief nummer 70, die uw aandacht vraagt voor het overlijden van Mia Duijndam en het niet doorgaan van onze geplande Karl May-dag van 5 juni.

Omdat wij elkaar al wat langere tijd niet hebben kunnen ontmoeten, wordt op
5 juni een experimenteel online Karl May Café georganiseerd.

Hopelijk zien en horen we u bij die gelegenheid!