Secretaris:


Hans Boessenkool
jboessenkool@home.nl
Penningmeester:


Jan Kool

ja.kool@home.nl
Archief, Redacteur Nieuwsbrief
en Witte Bison:

Frits Roest
frits.roest@gmail.com
Vice Voorzitter, algemene zaken,
en beheerder Bibliotheek:

Jan Willem van der Jagt
jwvdjagt@gmail.com
Bestuur:
De vereniging is opgericht in 2006, en komt tweemaal per jaar bij elkaar rond mei en november. De eerste bijeenkomst is tevens de algemene ledenvergadering.
De vereniging  brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, en tweemaal per jaar verschijnt het verenigingsblad "De Witte Bison". De vereniging telt 100 leden.
Deze website is voor het laatst gewijzigd op 9 oktober 2019
Eerstvolgende bijeenkomsten:
9 november 2019.
9 mei, en 14 november 2020.
"De witte Bison"
Het verenigingsblad.
Voorzitter, externe betrekkingen,
P.R., Evenementen:
Ger Tielen
ger.tielen@xs4all.nl
Bankrekening:
NL85 RABO 0113 9355 01  t.n.v.
Karl May Vereniging
KvK-nr. 20148588.
Fiscaal nummer 820328777
Instagram
Facebook
Webmaster:


Jurjen Wolters
jurjenwolters@outlook.com

Voorletters
Voornaam
Achternaam
Geslacht
Emailadres
Geboortedatum
Straat & huisnr.
Woonplaats
Telefoonnummer
Soort lidmaatschap
Postcode
Inschrijfformulier lidmaatschap Karl May Vereniging
Door onderstaand formulier in te vullen kunt u lid worden van de vereniging.

Het lidmaatschap gaat in wanneer binnen 3 weken na aanmelding via het formulier de eerste contributie is voldaan.

De contributie bedraagt voor leden in Nederland en Belgie 20 euro per jaar.
Jeugdleden (tot 18 jaar) en familieleden betalen slechts 10 euro per jaar.
Voor de overige EU landen en daarbuiten bedraagt de contributie 25 euro per jaar.
Als u na 1 juli lid wordt betaalt u van al deze bedragen natuurlijk slechts een deel. Voor Nederland en België € 10, voor de EU en daarbuiten € 15.
Uw n.a.w. gegevens worden, zodra u lid bent en geen bezwaar heeft, opgenomen in de voor leden toegankelijke site.
Het lidmaatschap wordt telkens met één jaar stilzwijgend verlengd en loopt van 1/1 t/m 31/12
Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen, geeft u hiervan schriftelijk of per e-mail bericht aan het secretariaat voor 30 november van elk jaar.
De contributie gaarne voldoen op bankrekening nummer 1139.35.501 t.n.v. de KM Vereniging. IBAN NL85 RABO 0113 9355 01 BIC: RABONL2U

Elk lid en Jeugdlid ontvangt tweemaal per jaar ons verenigingsblad 'De Witte Bison.' (1 exemplaar per gezin)
Erelid van de vereniging, Dhr Maarten van Diggelen.
Nieuwe leden krijgen één van onderstaande boeken bij het aangaan van een lidmaatschap* bij de vereniging!
"Een ketting van boeken"


"Karl May's Bonanza van Boeken bij Becht"


"Karl May - Boeken zoeken in alle hoeken"


"Karl May - De verschreven schrijver"


De boeken zijn geschreven door Dhr. Oosterbaan, en Dhr. Roest.
Klik hier voor meer informatie over deze boeken!
*Alleen geldig wanneer een lidmaatschap voor een volledig jaar wordt aangegaan. Het boek dient afgehaald te worden op een Karl May bijeenkomst.